Velkommen

 
Guts har siden 2005 driftet et døgnbemannet omsorgstilbud for rusavhengige. Vårt hovedmål er å hjelpe mennesker til en ny hverdag, hvor rusen ikke er tilstede.

Beliggenhet er viktig for mange brukere. Guts har i dag tre avdelinger som ligger i Drammen, Mjøndalen og i Vikersund området.

Vi har alltid en inntakssamtale hvor en plan for oppholdet lages. Her blir vi i samråd med bruker og kommune enige om rammer, mål, frihet, medisinbruk, husregler og lignende.

Guts er opptatt av å gi brukerne opplevelser av mestring igjennom tilpassede aktiviteter og oppgaver. Målet er å gi beboere mestringsfølelse og styrket selvtillit.

Innsøking skjer ved henvendelse til vårt administrasjonskontor i Drammen på telefon 32 80 90 40. Kjersti og Johnny tar seg av bestillinger og den første kontakten med innsøkende.

Våre ansatte har et stort hjerte og gir mye av seg selv. Noen av våre ansatte har egenerfaring når det gjelder rus og avhengighet.