SkjermingSkjerming benyttes når beboerne kommer fra permisjon, ruser seg på huset og hvor de er synlig ruspåvirket. Skjerming benyttes også der hvor beboeren er psykisk ustabil. Med skjerming menes at beboeren ikke er sammen med andre beboere, men er inne på en egen enhet i en kort periode,. Dette viser seg har god effekt for å oppnå stabilitet.