StabiliseringMange av våre beboere har levd ett liv i rus over lang tid. Dette har ofte ført til at døgnrytmen bl.a. har blitt forstyrret. Mange beboere lever et liv i kaos, hvor avtaler ikke følges opp, hygienen og helsa er dårlig. Boforholdene fungerer ikke, det er ofte bare rot og kaos i leilighetene deres. Det er møkkete og rotete, husleia blir ofte ikke betalt. Jaget etter rusmidler blir det viktigste, og hvor alle de andre tingene blir nedprioritert. På Guts jobber vi med den enkelte, hvor fokus blir gode rutiner og dagliglivets gjøremål. Alle må følge rutinene, ta på seg pålagte arbeidsoppgaver, tilstrebe ett sunt kosthold, trening og følge døgnrytmen ved å legge seg i «normal tid. Dette gjentar vi hver dag, og vet at dette gir økt grad av mestring hos den enkelte.