Guts besøker Nordre Vestfold fengsel, avdeling Hof

hof2
 

Etter forespørsel fra Hof fengsel om Guts kunne komme å presentere sitt arbeid, stilte to ivrige medarbeidere opp utenfor portene torsdag formiddag. Spisesalen ble raskt fylt opp av innsatte og ansatte, og full sal fikk presentert tilbudet på Guts. Etter presentasjonen var det rom for spørsmål, og det ble satte av tid slik at de som ønsket kunne komme å slå av en prat.

Responsen var bra og mange av de innsatte kunne tenke seg §12-soning på Guts. De ønsket å avtjene sin dom samtidig som de kunne få hjelp med sin rusutfordringer. Ofte er det disse utfordringene som er det bakenforliggende for soningen. Guts har i tidligere artikler, og nyhetsaviser, skrevet om §12-soning. Vi ønsker en politisk endring i måten man tenker rundt kriminalisering av rusmiddelbrukerne. Brukerne, og samfunnet for øvrig, er tjent med at dommen avtjenes i rehabilitering og behandling istedenfor i fengsel. På denne måten kan vi skape verdifulle endringer til hjelp mot et rusfri hverdag.