Guts leier Holu Fjellstue

leieholu1
 

Stiftelsen Guts har inngått en leieavtale med Sentermenigheten vedrørende Holu Fjellstue i Ål kommune. Holu fjellstue ligger i fantastisk flotte og naturskjønne omgivelser like under tregrensen, 10 minutter fra Ål sentrum. Stiftelsen Guts er takknemlige for denne muligheten, og ser fram til å komme i gang med drift av stedet.

Guts avdeling Holu er tenkt som en aktivitetsavdeling. Vi skal ha deltakere på camp i korte perioder, der de skal få opplæring i fysisk aktivitet, turvirksomhet og vedlikehold av turutstyr. De skal lære å forberede turer, dagsturer, samt lengre og mer krevende turer. De skal oppleve god mestring i oppgaver og turer de deltar på, og vil også utfordres til å ta ansvar for planlegging og gjennomføring av turer. Dette vil igjen stimulere til deltakelse i aktiviteter vi ser i samfunnet generelt, og gi deltakerne en «boost» i hverdagen slik at man kan unngå en negativ utvikling i livet.

Stiftelsen Guts har lenge hatt fokus på tiden etter behandling, ettervern og rusmestring. Dette er en overgangsperiode mange brukere syns kan være vanskelig. Det er også mange som er etablert i egen bolig som ikke har noen daglige aktiviteter som gir de en meningsfull hverdag. Disse livssituasjonene er utfordrende for mange og fører til tilbakefall. Det er til mennesker i slike situasjoner, vi ønsker å gi et tilbud gjennom arbeidet på Holu fjellstue.

Vi vil leie ut hytter og rom til andre bruker- og pårørendeorganisasjoner, rehabiliteringssteder og familier som har utfordringer knyttet til rusproblematikk. Det vil være krav om rusfrihet for å nyttiggjøre seg tilbudet på Holu Fjellstue.