Ettervern
Vi har ettervern, først og fremst i Drammen. Dette tilbudet er først og fremst for beboere som har vært igjennom fase en og to på Finnerud, og hvor det er hensiktsmessig med en overflytting til Drammen. De som er på ettervern i Drammen har et dagtilbud, enten jobb, tiltak eller behandling. Det jobbes målrettet i samarbeid med hjelpeapperatet for å få dette på plass .Ettervern i Drammen er forbeholdt de beboerne som har stor grad av rusmestring. Vi har også et ettervernstilbud for tidligere beboere som benytter Guts i en periode som et nettverkstilbud, hvor en blir sett/hørt, og får bekreftelser og støtte. Dette tilbudet er avklart med kommunen på forhånd.