Signert rammeavtale

kontraktoslo1
 

Guts har inngått en rammeavtale med Velferdsetaten hvor vi skal levere 28 rusfrie rehabiliteringsplasser. Velferdsetaten vil med dette bli en stor og prioritert samarbeidspartner for Stiftelsen Guts i flere år framover. Rammeavtalen har en tidsramme på maks fire år.

Gjennom flere år har Velferdsetaten arbeidet med å utvikle kriterier for kvalitet på tjenester til rusavhengige. Kvalitetskriteriene ligger til grunn for anskaffelser de gjennomfører. Guts synes derfor det er hyggelig å ha nådd helt opp.

For Guts er dette en stor milepæl og et resultat av flere års arbeid og forberedelser. Vi gleder oss virkelig til å ta fatt på oppgaven.

Vi takker for tilliten!